STERNACO-TESTER

Sternaco-testerna är användarvänliga och tillverkade i Finland. Beroende på testet bildas tillväxt på testplattan inom 2-4 dagar. Om tillväxt bildas skickas bilderna till Sternaco för analys och kunden erhåller resultaten och anvisningar för behandling vid eventuellt problem via e-post.

STERNACO DIESEL        
STERNACO WATER        
BlueGreenTest - testning för blågröna alger

Ytterligare information och beställningar:
Henrik Fogelholm
+358442385533
info@sternaco.com

STERNACOS NÄTBUTIK 

Ytterligare information även i andra kanaler: