STERNACO WATER

Ett inhemskt, kvantitativt, mikrobiologiskt test som anger vattensystemets halter av jäst, mögel och aeroba bakterier (t ex coli-bakterier).

Till exempel vattensystemen i båtar är mottagliga för invasioner av olika mikrober. Vattnet står i tankarna och bakterier och sporer kan komma in i systemet i samband med tankning eller via luften, till exempel genom avluftningsledningen. Under gynnsamma förhållanden växer mikroberna till sig och orsakar problem.

Problem kan förhindras genom att till exempel utföra STERNACO WATER-testet i god tid innan semestern börjar.

Testet är lätt att utföra. Ta 0,5‒1,0 dl dieselbränsle och tillsätt ca 30 % rent vatten. Blanda väl och fukta testplattan i lösningen i 5‒10 sekunder. Låt överskottsvätskan rinna av, placera testplattan tillbaka i provröret och skruva på locket. Placera provröret i upprätt läge i rumstemperatur och låt möjlig tillväxt bildas under 2‒4 dagar. Om tillväxt uppstår, fotograferas testplattans båda sidor, och bilderna skickas med hjälp av sternaco.com-sidans returformulär till STERNACO för analys. Efter analysen skickas resultatet och eventuella anvisningar för behandling till avsändarens e-post.

STERNACO WATER Bruksanvisning (PDF)

STERNACO WATER mikrobiologiska testet inkluderar:
  • STERNACO WATER -testet
  • Analyys
  • Respons med anvisningar för behandling
STERNACOS NÄTBUTIKLyssna nedan på Henrik Fogelholms intervju om mikrobiologiska tester (Kallavesj'-mässan i Kuopio, 4/2018).STERNACO WATER -testets returformulär

Följ anvisningarna och bifoga bilderna i formuläret nedan för att få testresultatet till din e-post.
 
Email again:

Sekretesspolicy: Vi samlar endast in den information vi har erhållit av våra kunder: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt FO-nummer. Informationen lagras, skyddat av lösenord, i vårt Procountor-faktureringssystem. Vi lämnar inte ut information till annan part utan kundens medgivande, vi behåller informationen under den period som anges i bokföringslagen.