STERNACO DIESEL

Ett inhemskt, kvantitativt, mikrobiologiskt test som anger mängden levande bakterier i dieselbränslet. Problem orsakade av dieselbakterier kan lätt förhindras genom regelbundna tester.

De vanligaste problemen som orsakas av mikrober som lever i dieseltankarna är stopp i filtren orsakade av biomassa och störningar i bränsleförsörjningen.

Testet är lätt att utföra. Ta 0,5‒1,0 dl dieselbränsle och tillsätt ca 30 % rent vatten. Blanda väl och fukta testplattan i lösningen i 5‒10 sekunder. Låt överskottsvätskan rinna av, placera testplattan tillbaka i provröret och skruva på locket. Placera provröret i upprätt läge i rumstemperatur och låt möjlig tillväxt bildas under 2‒4 dagar. Om tillväxt uppstår, fotograferas testplattans båda sidor, och bilderna skickas med hjälp av sternaco.com-sidans returformulär till STERNACO för analys. Efter analysen skickas resultatet och eventuella anvisningar för behandling till avsändarens e-post.

STERNACO DIESEL Bruksanvisning (PDF)

STERNACO DIESEL mikrobiologiska testet inkluderar:
  • STERNACO DIESEL -testet
  • Analyysi
  • Respons med anvisningar för behandling
Läs även: Vad är en dieselbakterie?Lyssna nedan på Henrik Fogelholms intervju om mikrobiologiska tester (Kallavesj'-mässan i Kuopio, 4/2018).STERNACO DIESEL -testens returformulär

Följ anvisningarna och bifoga bilderna i formuläret nedan för att få testresultatet till din e-post.
 
Email again:

Sekretesspolicy: Vi samlar endast in den information vi har erhållit av våra kunder: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt FO-nummer. Informationen lagras, skyddat av lösenord, i vårt Procountor-faktureringssystem. Vi lämnar inte ut information till annan part utan kundens medgivande, vi behåller informationen under den period som anges i bokföringslagen.