BlueGreenTest - testning för blågröna alger

Ett snabbtest tillverkad i Finland för att hitta gifter som produceras av blågröna alger. Testet anger om det till exempel finns giftiga blågröna alger i bad- eller bastuvatten.

Vatten som innehåller giftiga blågröna alter bör inte ens användas till bastuvatten. Värmen bryter ner de blågröna algerna och giftet når via vattenångan luftvägarna.

Testet är lätt att utföra. Fyll provröret med vatten genom att sänka ned det i vatten. Placera provröret på en plan yta eller i förpackningens öppning. Röret upphettas genom en kemisk reaktion. Vänta i 10 minuter, och ta sedan med hjälp av den medföljande pipetten ett prov från provröret. 3‒4 droppar av provet droppas i testkassettens mindre öppning och så väntar man i 5 minuter. Om det i den större öppningen uppstår två linjer innehåller provet gifter. Om endast en linje är synlig är provet giftfritt.

En förpackning innehåller 1 eller 3 tester med tillbehör: engångshandskar, pipett, provrör och testkassett.

Läs även: Visste du detta om blågröna alger?

STERNACOS NÄTBUTIK
Lyssna nedan på Henrik Fogelholms intervju om mikrobiologiska tester (Kallavesj'-mässan i Kuopio, 4/2018).